Jose

Al vanaf 2002 organiseerde ik, José Lempers, jaarlijks de Borduurbeurs. Eerst als enthousiast hobbyist machinaal borduren en actief lid van diverse borduurlijsten, later vanuit mijn bedrijf Borduur Wereld (www.borduurwereld.nl). Een beurs die aanvankelijk nagenoeg volledig gericht was op het machinaal borduren, maar ook ruimte bood aan andere hobby's.

De laatste jaren is binnen de doelgroep machinaal borduren ook het werken met de snijplotter een groeiende hobby geworden. Het aanbod op de plottermarkt groeide mee, zodat met verschillende plotters elk weer specifieke technieken kunnen worden beoefend, zoals het snijden van patronen van papier of vinyl of het etsen van glas.

In mijn streven om zowel voor de standhouders als de bezoekers steeds weer een gevarieerd en aantrekkelijk assortiment te realiseren, heb ik daarom de beurs in april 2016 uitgebreid met een breed aanbod van machines en materialen op dat gebied. De Borduurbeurs is vanaf dat moment dan ook de "Borduur- en plotterbeurs" geworden.

De organisatie van deze beurs vergde, naast het borduurwerk binnen mijn bedrijf, veel voorbereiding en ook de opzet en uitvoering op de dag zelf was arbeidsintensief. Met assistentie van echtgenoot, kinderen en inmiddels ook kleinkinderen was de beurs uitgegroeid tot een soort familieaangelegenheid, waar elk jaar weer enthousiast aan werd gewerkt. Toch is nu het moment aangebroken om het iets rustiger aan te doen. Het was een mooie tijd!